Euripides: Kyklopen
<< Indeks
*
*
*
>>
>>|||
Kyklopen
Satyrspil af Euripides.
Oversat af det Græske i Originalens Versemaal
Udgivet som Indbydelsesskrift
til den offentlige Examen i Nykjøbings Cathedralskole
September 1820.
af
Peder Grib Fibiger
Overlærer ved Cathedralskolen
Forberedt til internettet 1999
ved hjælp af 
Netscape Composer 4.x  & Edit Pad
*
Indledning
Om Metrum
Kolofon
.
<< Indeks
*
*
*
>>
>>|||