Euripides.dk
Indeks:
Oversat af Christian Wilster 1840: # Oversat af C. P. Christensen Schmidt 1867:
Alkestis Phønikerinderne
Medeia De Bønfaldende
Iphigeneia i Aulis Herakles' Vanvid
Iphigeneia i Tauroi Herakliderne
Hekabe Ion
Andromache Rhesos
Bacchantinderne Troerinderne
Hippolytos Helena
Oversat af Peder Grib Fibiger 1820: Elektra
Kyklopen Orestes
Oversat af Johs. B. Koch 1918:
Euripides karrikeret af Aristophanes:  Frøerne
Diverse
Oversigtskort med søgefunktion Billeder
Annotering / Kilder / Navigation
§ Annoteret med overLIB
Kilder
[ENTER] skifter Side - og bringer tilbage fra Noter.
Thesaurus - søg !
 
[sophokles.dk]

[Iliaden] [Odysseen]