Euripides: Kyklopen
Tilbage
.
Originaludgaven af Kyklopen er udstyret med rytmisk / metrisk annotering.
Metrum  metrik (af gr. Metron, Maal, Versemaal), Verslære. M. beskæftiger sig med de enkelte Versliniers rytmiske Opbygning, med deres Sammenstilling i Verspar eller Strofer og deres Sammenknytning ved Rim (Allitteration, Assonans, Enderim). De forskellige Sprog eller Sproggrupper følger særlige Regler. I græsk og latinsk Oldtidslitteratur hvilede Rytmen paa regelmæssig Skiften af korte og lange Stavelser (kvantiterende Sprog).
[Litt.: E.v.d. Recke, "Principperne for den danske Versekunst" ( 2 Bd. 1881) og samme Forf.s mere populære "Dansk Verslære" (1885)]. 
 
              Illustreret Konversations Leksikon, H. Hagerup's Forlag, København 1907.
.
Tilbage