Euripides: Kyklopen
||<<
<<
Personerne:
>>
>>|||
.
Silenos.
Chor af Satyrer.
Odyssevs.
Kyklopen Polyphemos.
Scenen forestiller en klippefuld Kystegn i Sicilien ved Ætna,
tilligemed Kyklopen Polyphemos's Hule.
.
||<<
<<
Fibi
ger
>>
>>|||