Euripides: Medeia
||<<
<<
Pers
onerne:
>>
>>|||
.
Iason.
Medeia.
Deres to Sønner.
Børnevogteren.
Medeias  Amme.
Aigeus, Konge af Athen.
Kreon, Konge af Korinth.
Et Bud.
Chor af Korinthiske Qvinder.
.
Handlingen foregaar i Korinth i Forgaarden til Medeias Huus.
.
||<<
<<
Wil
ster
>>
>>|||