Alkestis: Medeia
Tilbage til teksten
¤
Anmærkninger
.
V. 2.  de blaagraae Holme,  de sakaldte Symplegader, to klippefulde Øer ved Indløbet til det sorte Hav, som laae saa tæt sammen, at de efter Fabelen stødte mod hinanden.
V. 3.  Pelion,  et Bjerg i Thessalien.
V. 8.  Iolkos,  en Søstad i Thessalien, hvor Iasons Farbroder Pelias regjerede, der blev dræbt af sine egne Døttre, da de, forlokkede af Medeias Tryllekunster, haabede at kunne gjøre deres Fader ung igjen.
V. 406.  Kreon  var en Søn af Sisyphos.
V. 406.  Solgudens Æt.  Medeias Fader Aietes var en Søn af Helios, Solens Gud.
V. 604.  jeg Tegn | Til Gjæstevenner Skikker.   Saadanne Tegn paa sluttet Gjæstevenskab kaldtes af Romerne tesseræ hospitalitatis. Sædvanlig sønderbrød de Ankelkoden af et Dyr; hver af Gjæstevennerne beholdt sit Stykke, og Foreviisningen deraf var et Gjenkjendelsesmærke enten for dem selv eller for deres Sendebud.
V. 621.  Kypris.   Aphrodite, Kjærlighedsgudinden.
V. 743.  Maia's Søn,  Hermes.
V. 808.  Erechtheider,  Athenienser;  Erechtheus, en gammel Konge i Athen.
V. 813.  Pierider  kaldtes Muserne efter det dem helligede Bjerg Pieros i Thracien.
V. 817.  Kephissos,   en flod i Nærheden af Athen.
V.  1262.   Ino,  Datter af Kadmos,  opdrog sin Søster Semeles Søn Bacchos, hvorover Here blev vred og slog hende med Vanvid;  i denne Tilstand styrtede hun sig i Havet med sin Søn Melikertes.  Efter Døden blev hun forvandlet til en Havgudinde, og kaldtes Leukothea.
V.  1359.  Sisyphos's Land,  Korinth.
V. 1360.  I Korinth holdtes aarlig en Forsoningsfest i Anledning af Iasons og Medeias myrdede børn.  Efter Ælians Beretning (V. H. 5,21) offrede Korintherne Medeias Børn i Heres Tempel, og Scholiasten til nærværende Tragoedie fortæller, at Korintherne gave Euripides fem Talenter, for at han ikke skulde indføre denne Skjændselsdaad i sin Tragoedie, hvorfor han lod Moderen selv ombringe dem.
.
Tilbage til teksten