Søgesiderne
Opslagene er baseret på Anmærkningerne til:
CWi Chr. Wilsters Euripides
CSc Christensen Schmidts Euripides
JFi Fibigers Kyklopen
JFs Fibigers Sophokles
WCD Wordworth Classical Dictionary
Suppleret med Opslag i:
IKL Illustreret Konversations Leksikon
H. Hagerup's Forlag, København 1907.
Kort parameter=tekst + pil