Euripides: Thesaurus
Tilbage
.
Henrichsen, Rudolf Johannes Frederik (1800-71) Klassisk Filolog og Skolemand, født i Schwerin som Jøde, senere døbt; opdraget i København hos sin Morbroder den bekendte Købmand Nathanson, studerede Filologi, ven af Madvig, 1830 Lektor i lat. Filologi i Sorø, 1843 Rektor i Odense; Hovedværk: Udgave af Cicero, "De oratore"; flere stærkt benyttede Skolebøger. 
 
Illustreret Konversations Leksikon
.
Tilbage