Euripides: Billeder
Tilbage
.
Relief til ære for Euripides. Euripides sidder mellem en statue af Dioinysos og en kvindefigur.
Kvinden er en personifikation af teatret, som det fremgår af indskriften over hende: SKENE.
De tre masker gengiver de tragiske masker, som skuespillerne anvendte i Euripides's tragedier.
Marmor. Højde 60 cm. 2. årh. f. Kr. Det arkæologiske museum, Istanbul.
.
Tilbage