Euripides: Hekabe
Tilbage til teksten
Anmærkninger til Teksten
.
V. 84.  Helenos og Kassandra,  Hekabes Børn, vare begge bekjendte for deres Spaadomsgave.
V. 120.  Theseider,  Sønner af Theseus, Akamas og Demophon vare efter Nogles Beretning med paa Toget til Troia, men hos Homer nævnes de ikke.
V. 457.  Leto ( Latona )  Moder til Apollon og Artemis, fødte sine Børn paa Øen Delos i Skyggen af det første Palmetræe og det første Olietræe.
V. 465.  Safranslør. Paa Panathenæerfesten, den store Fest i Athen til Ære for Pallas Athene, har man safranfarvede Gevandter, hvori Gudindens tappre Bedrifter og Zeus's seir over Titanerne vare indvirkede.
V. 867.   Aigyptos   havde halvhundrede Sønner, som bleve gifte med hans Broder Danaos's halvhundrede Døttre, som alle paa Bryllupsnatten efter deres Faders Befaling dræbte deres Mænd, undtagen at Hypermnestra skaante sin Mand Lynkeus. Disse Danaiders Straf i Underverden var at øse Vand i et bundløst Kar.
V. 922.   Dioskurerne (Zeus's Sønner) Kastor og Polydeukes (Pollux); deres her nævnte Søster var Helena.
V. 1040.  Solguden  er her, som oftere hos Euripides og senere Digtere, Apollon, Lægekunstens Beskytter.
V. 1125.  Edonisk  =  Thrakisk.  Edon var et Bjerg mellem Makedonien og Thrakien.
V. 1243.  Din Gravhøi bære skal dit Navn.  Ved Sestos paa Thrakiens Kyst laae en Høi, kaldet Kynossema (Hundegravhøien), som sagdes at være Hekabes Grav.
.
Tilbage til teksten