Dedikation:

Den Danske Billedhugger 
Albert Thorvaldsen
Gjenføderen af den Græske plastiske Kunst 
tilegnes 
denne Fordanskning af Græsk Poesie 
af Oversætteren 
som et ringe Tegn paa den Taknemmelighed, han som Dansk Mand skylder den
store Kunstner, som vidt og bredt har forherliget Danmarks Navn.