hvaderdet.dk
Tilbage
.
Christian Frederik Emil Wilster  (1797 - 1840). 
Dansk Digter, Student 1813, Cand. juris 1816, Adjunkt i Sorø 1822, s. A. Cand. theol., 1827 Magister for en Afhandling om Oraklet i Delfi, 1828 Lektor i Græsk ved Akademiet. Wilster var tidlig begyndt at dyrke Poesien: 1819 konkurrerede han med "Sang for Danske" ("Hvor Bølgen larmer højt fra Sø") til Prisen for en dansk Nationalsang, og han har skrevet en Del, især Lejlighedsdigtning. Af hans Digte maa fremhæves "Ludvig Holberg", "Den Undvegne", "De første Prygl"; han deltog i Fejden med Heiberg og skrev bl. a. "Dubletbilleder til den nye Lanterna magica". Men langt større Betydning har hans fortrinlige Oversættelser af "Iliaden" og "Odyseen" (1836 - 37). Efter hans Død kom en Oversættelse af 8 Tragedier af Euripides.
Illustreret Konversations Leksikon
.
Tilbage