Euripides: Andromache
Tilbage til teksten
Anmærkninger til Teksten
.
V. 1.    Thebai,   en Stad i Cilicien, hvor Andromaches Fader var Konge. 
V. 11.   Øboen Neoptolemos,   en Søn af Achilles og Deidamia, som var en Datter af Kong Lykomedes paa Øen Skyros. 
V. 52. Pytho,   det gamle Navn paa Delphoi. 
V. 53.  Efter Sagnet havde Apollo givet Paris den Piil, hvormed han dræbte Achilles. 
V. 145.   Kronions Datterbarn,    Hermione, Helenas Datter. 
V. 441. ff.   Euripides synes her at stikle paa Spartanernes Grusomhed og Troløshed mod Platæa i det femte Aar af den Peloponnesiske Krig.  Thuc. 3, 69.  Det var et gammelt sagn, at Vindesyge vilde blive Spartas Undergang.
V. 639.  Phasis,   en Flod i Kolchis. 
V. 676.  Phokos   blev dræbt af sine Halvbrødre Telamon og Peleus, som vare misundelige over, at han overgik dem i Vaabendygtighed og Legemsfærdigheder.  Til Straf bleve de landsforviste af deres Fader Aiakos. 
V. 682. ff.  Disse vers ere mærkelige derved, at da Kleitos engang med Frækhed fremsagde dem for Alexander den Store, blev denne saa opbragt, at han greb et Spyd og gjennemborede ham paa Stedet. Plutarchs Alex. 51
V. 777.   Kronions Søn,  Herakles.   Paa Argonautertoget befriede Herakles den Troianske Konge Laomedons Datter Hesione fra et Havuhyre. Til Belønning derfor skulde han have Laomedons bedste Heste, men da denne brød sit Løfte, ødelagde Herakles Troia i Forening med Peleus og Telamon. 
V. 839.   Fuglen med de graae Fjær,   Nattergalen,  Phelomele. 
V. 840.  Det ældste Skib,   Argo. 
V. 955.   Gudinderne med blodrødt Blik,   Erinnyerne   (Furierne). 
V. 986. ff.   Apollon og Poseidon havde bygget Troias Mure for Kong Laomedon. 
V. 1003.   Apollon opfordrede Orestes til Modermord. 
V. 1045.   En Fremmed fra Mykenai,  Orestes. 
V. 1109.   Det berømte Troerspring.   Herved sigtes til Achils vældige Spring, da han fra sit Skib sprang iland paa Troias Kyst med saadan Kraft, at Havet skyllede ind over Kysten. 
V. 1213.   Helenos,  Priams Søn, bekjendt som Spaamand, var med Neoptolemos kommen til Grækenland. 
V. 1227.   Foden skal ei vædes af Havets Vand,  et Tegn paa Guddommelighed.  Saaledes kjører hos Nonnos Poseidons Vogn over Havet, uden at blive vaad. 
V. 1229.   Leuke var en Øe i det sorte Hav, ved Mundingen af Borysthenes (Dnieper), hvor de afdøde Heroer boede. 
V. 1233.   Sepias,  en Klippe ved det Thessaliske Bjerg Pelion. 
.
Tilbage til teksten