Euripides: Alkestis
||<<
<<
Pers
onerne:
>>
>>|||
.
Apollon.
Døden.
Admetos, Konge i Pherai.
Alkestis, Admets Hustrue.
Pheres, Admets Fader.
Eumelos, Admets Søn.
Herakles.
En Slave.
En Slavinde.
Chor af gamle Mænd fra Pherai.
.
Handlingen foregaar i Pherai i Thessalien.
.
||<<
<<
Wil
ster
>>
>>|||